Kyrkoherden Anders Hedner lät bygga en park kring prästgården i Asby under 1850-talet. Efter hans bortgång började området att förfalla. Parken har nu fått nytt liv igen tack vare ett stort Leaderprojekt som pågick under åren 2012-2014. Tidigare hade en förstudie gjorts och givetvis hade tankarna att försöka få medel att restaurera och ta tillvara på historien runt parken funnits i många år. 

-Jag tror det ligger lite i tiden att anamma historien runt en bygd och bygga något kring det. Anders Hedner verkade ju vara en mycket sympatisk herre med många tankar och idéer och han kompletterades av sin handlingskraftiga och mer jordnära hustru Matilda. Att bygga upp en romantisk park med sagonamn på platserna måste ju fått både en och annan sockenbo att skaka på huvudet, säger Märtha Andersson.

Hon jobbade som projektledare och är även idag engagerad. Parken ägs av kyrkan men Asby Sockenförening har tagit den under sina vingar och sköter den så gott det går. Det krävs en hel del röjning och trimning. I år har de tagit hjälp av Bobo Hermansson och Kate Meurling för att rusta upp sagostigen och tillföra ett par nya attraktioner. Hit kommer barngrupper, skolklasser och barnfamiljer under alla årets årstider.

-Vi ser ju att det drar väldigt mycket besökare. Det är gratis, det är alltid lummigt och svalt, det är stigar som alla kan ta sig fram på, man får information både om historien och om naturen och framför allt så finns det något för barnen. Sagostigen var ju egentligen inte planerad från början men när vi spånade just kring barntema så passade ju sagotemat klockrent. Meningen är att stigen ska sätta igång fantasin och att man kan leka med materialet som finns i naturen. Det kan vara bra att inte alltid ha tillrättalagda lekparker, säger Märtha Andersson.