Trots Linköpings omvittnat goda ekonomi vill nu ägarna i Stadshus AB – alltså kommunen representerat av politiker – kräva in lite extra pengar från Tekniska verken, utöver de cirka 187 miljonerna som delas ut varje år. I ett protokoll daterat 23 maj beslutade Tekniska verkens styrelse om att "understödja intentionen i ägarens 'Utdelningsförväntan' " och pengarna ska vara ägarna tillhanda 11 juli.

Skälet till den extra utdelningen är de mörka molnen som hopar sig i fjärran, eller rättare sagt om två, tre år, enligt Kristina Edlund (S) kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Stadshus AB.

– Vi vet att vi som kommun får det tuffare 2021 och 2022. Tekniska verken går mycket bra och då har ägarna beslutat att plocka ut den här summan, säger hon.

Artikelbild

| Stadshus AB. med ordförande Kristina Edlund (S) förbereder sig för bistrare tider genom att begära mer pengar från Tekniska verken.

Vad pengarna ska användas till är en senare fråga, enligt Kristian Edlund.

– De kan användas till att återbetala lån eller ligga kvar i Stadshus AB. Några beslut om detta är inte fattat ännu.

LIberalerna – som ingår i majoriteten – föreslog i sitt valmanifest att just 350 miljoner pengar skulle tas ut från Stadshus AB via de andra bolagen. Har ni lyssnat på dem?

– Det är ett eget vallöfte de har kommit fram med och det kommenterar jag inte. Men som jag har uppfattat det vill de ta ut betydligt mera pengar.

Att summan har hamnat just på 350 miljoner är, säger Kristina Edlund, en följd av att Stadshus AB gav Tekniska verken ett extra ägartillskott på 350 miljoner när den nya Lejonpannan byggdes. Den här extra utdelningen kan ses som en återbetalning.

Samma sak säger Rebecka Hovenberg (MP), ordförande i styrelsen för Tekniska verken.

– Vi ser det som en återbetalning för Lejonpannan och eftersom det projektet tog tre år tycker vi det är rimligt att vi betalar tillbaka under samma tid, säger hon.

När, eller om, Tekniska verken överhuvudtaget har krävts på extrautdelning tidigare är lite svårutrett.

– Det har i alla fall inte skett på de senaste tio åren, säger Rebecka Hovenberg.

Kan den här extra utdelningen "drabba" kunderna som får höjda avgifter?

– Nej. Vi har gjort fina resultat de senaste åren och vi går med en stor vinst. Bedömningen som vi gjort från Tekniska verkens sida är att det är fullt möjligt att betala ut summan utan att skada bolaget. Vi har också i våra ägardirektiv att vi ska ligga i den nedre prisbilden när det gäller avgifter.