Det var i samband med Almedalsveckan som Tekniska verken antog Fossilfritt Sveriges så kallade transportutmaning. Syftet med utmaningen är att kraftigt minska koldioxidutsläppen från transporter inom Sverige, något som går i linje med riksdagens ambition att koldioxidutsläpp från svenska transportsektorn ska vara 70 procent mindre år 2030 jämfört med 2010.

– För oss innebär det att samtliga av våra egna och våra underleverantörers transporter ska gå på fossilfritt bränsle 2025, säger Klas Gustafsson, vice vd för Tekniska verken i Linköping. Vi upplever 2025 som en realistisk men utmanande målsättning. 2025 stämmer också väl överrens med Linköping kommuns målsättning om att vara koldioxidneutrala då.

Klas Gustafsson ser transportutmaningen som ytterligare ett steg i Tekniska verkens omställning av energisystem.

– Vi har satsat på biogas i 20 års tid. Nu i våras tillkännagavs att Tekniska verken satsar på flytande biogas, vilket innebär att man kyler ner biogasen så att den tar mindre plats. Det gör det möjligt också för tyngre transporter med längre räckvidd att drivas av biogas.