Den här gången heter före­taget Merajobb Sverige AB och adressen är Lindövägen i Norrköping. Återigen finns Linköpingsbon Andreas Karlsson i bakgrunden.

Säljarna sitter i en gammal butikslokal. En anonym säljare berättar hur denne vilseledde en 98-årig dam att byta telefon-abonnemang. ”Sånt gör ont ända in i själen” säger personen. Många äldre drabbas dessutom dubbelt eftersom de ofta har trygghetslarm kopplade till sina telefoner. Dessa slutar att fungera när abonnemanget bryts.

Under sommaren har fem anmälningar kommit in till Konsumentverket. Gemensamt för dessa är att ingen av kunderna tackat ja till att byta telefonoperatör. Det har också varit omöjligt att nå företagets kundtjänst.

Artikelbild

| Kontorschefen Christian Gustafsson hänvisar alla frågor till Andreas Karlsson.

Via offentliga register går det inte att hitta kontoret i Norrköping. Företaget är registrerat i Västerås, styrelsen ska finnas i Linköping och när de söker säljare uppges en adress i Sturefors och en i Stockholm.

När Corren väl hittat kontoret i Norrköping är det visserligen fullt synligt, men utan skyltar och företagsnamn.

Vid Correns besök står kontorschefen Christian Gustafsson utanför och röker. Han presenterar sig enbart som Christian, efternamnet hittar vi i gamla handlingar från en annan teleoperatör som också satt i system att vilseleda äldre människor.

Christian bekräftar att han känner till anmälningarna men vill i övrigt inte lämna några kommentarer.

– Det är Andreas som sköter allting sånt, ni får kontakta honom, han finns i Linköping.

Därefter går han in och stänger dörren.

Andreas Karlsson är ett namn som ständigt återkommer när det handlar om att sälja telefonabonnemang. När Corren ringer­ honom den här gången svär han sig återigen fri från ansvar.

– Förklara för mig hur du kan koppla ihop det här med mig? Det här är en operatör som ligger under vårt paraply, men de har egen kundtjänst, egen försäljning och egen fakturering. Vi står för systemen och vi tjänar pengar på deras omsättning, men de är egna bolag. Får de klagomål är det ingenting som vi hanterar.

– För min del är den här verksamheten med telebolagen något som sköter sig självt numera, det är inget som jag lägger så mycket tid på längre. Den enda som är på mig nu är du, inte ens Konsumentverket är på mig längre, säger han.

Det är inte första gången Corren intervjuar Andreas Karlsson. Tidigare har han inte velat säga någonting, men den här gången väljer han att berätta att han har avtal med sex företag som säljer via hans bolag, vi kan kalla dem underentreprenörer. Vilka dessa sex är vill han inte berätta – men mycket­ pekar på att han styr fyra av dem själv. Det är sedan tidigare känt att ett av dem är Sveanor i Karlstad (se artikeln här intill). Det är också klarlagt att PRO Telecom som Corren berättade om i somras inte säljer via Andreas Karlsson.

Han har rätt i att underentreprenörerna är egna bolag med ett eget ansvar, men när det gäller kontoret i Norrköping är banden till Andreas Karlsson väldigt starka.

Företaget ägs av Andreas­ Karlssons sambo. Hon är brittisk medborgare, kan ingen svenska och samtliga­ Correns källor hävdar att det är Andreas Karlsson som styr verksamheten.

När vi besökte kontoret i Norrköping så hänvisar kontorschefen till dig. Varför säger han att det är du som sköter allt om du inte har något med det att göra?

– Han är en gammal anställd hos mig och det är möjligt att han gjort det av rädsla. Han kanske inte är van vid att det dyker upp någon och ställer frågor, jag vet inte.

När det gäller hans sambo svarar han att hon numera är hans före detta sambo och att hon flyttat till USA. Hennes namn står dock kvar på hans brevlåda och hon är fortfarande folkbokförd hos hans föräldrar.