Det är P1:s Kaliber som har granskat projektet som Linköpingsbaserade Hjärta till hjärta driver tillsammans med en rumänsk hjälorganisation.

Hjärta till hjärtas insamling slår rekord och projektet hyllas som en framgång, men Kalibers slutsats är att marknadsföringen är rejält överdriven: av de tolv korgmakare som presenterades på bild efter kursavslutningen har fem redan lämnat korgflätningen och är tillbaka i Sverige för att tigga.

Den lön de får för jobbet är betydligt lägre än vad som sagts.

Artikelbild

| Anders Holmefur och Rickard Klerfors.

– Det är väldigt olika, säger Rickard Klerfors som är biståndsansvarig för Hjärta till hjärta. Korgmakarna själva beräknar att fem korgar är en rimlig norm för vad de kan göra på en dag.

Men det finns erfarna korgmakare som kan göra dubbelt så många och nybörjare som inte är i närheten av normen till en början. En av de kritiska korgmakarna fick examensbevis i februari men är redan tillbaka i Sverige.

– Ion var nybörjare och tjänade ungefär 1 700 kronor första månaden, bara halva normen, säger Rickard Klerfors. Det tyckte han var för lite så han åkte tillbaka för att tigga.

Tråkigt, tycker Rickard Klerfors, men Ion har sin frihet.

Artikelbild

| Rickard Klerfors från Hjärta till Hjärta i Linköping på plats i Rumänien.

– Kanske önskar vi att med det stöd han fått från Sverige och med den handledning han fått så kunde han ha varit lite mer uthållig.

I augusti förra året började de första korgflätarna sitt arbete. Sedan dess har Hjärta till hjärta betalat ut 90 000 kronor i löner och 100 000 kronor i skatter och avgifter i Rumänien.

Artikelbild

| Rickard Klerfors

– En del av korgmakarna klagar över detta, säger Anders Holmefur är högsta ansvarig på Hjärta till hjärta, och det kan man förstå.

Deras ovilja mot stat och myndigheter är rättmätig, påpekar han, romerna har aldrig fått någonting av samhället i form av utbildning eller sjukvård.

Artikelbild

| Anders Holmefur

– Vi delar deras oro, vi har också klagomål på myndigheterna i det här området. De skulle kunna stötta oss, men de gör snarare motstånd. Men det finns andra regioner med en annan inställning.

– Vi har diskuterat det här MYCKET. Det är viktigt att allt är officiellt, med riktiga avtal, kontrakt och skatteinbetalningar som en del av förändringen vi arbetar för.

Artikelbild

| Rickard Klerfors, Anders Holmefur, Hjärta till hjärta.

Nettolönen för en korgmakare som kan göra fem korgar om dagen är 3 600 kronor i månaden. Det är drygt 2 400 kronor mer än korgmakarna tidigare tjänade och 1 400 kronor mer än lönen för en låg- och mellanstadielärare i Rumänien. I Sverige kostar korgen 350 kronor, varav 80 kronor är svensk moms. Korgmakaren får drygt 30 kronor och lika mycket går till skatter och avgifter.

Resten är material, lokalhyra, transportkostnader och liknande.

– Vi ligger på minus, men så småningom ska verksamheten bära sina egna kostnader, säger Anders Holmefur.

Hjärta till hjärta överväger att anmäla Kaliber till granskningsnämnden.

– Vi ska bedöma det efter program nummer två, säger Anders Holmefur. Vi tål en kritisk granskning, för vi har inte gjort något fel. Vi vill hjälpa till att skapa en framtid för romerna i deras eget land, det är vad de själva vill ha.

– I programmet hörs bara de kritiska rösterna, säger Rickard Klerfors, och det låter som om de tycker att det vore bättre att tigga i Sverige än att arbeta hemma. Det är sorgligt om effekten blir att hela projektet skjuts i sank.

Andreas Lindahl, producent, säger att Kaliber gärna skulle se fler svar på kritiken från Hjärta till hjärta.

– De uppgifter vi har tagit fram stämmer inte med de uppgifter som presenteras för svenska givare, säger han, och vi vill gärna att alla sidor ska belysas.