Aldrig har det diskuterats så mycket väder och klimat som den här sommaren. För Rebecka Hovenberg och Björn Immerstrand innebär det kluvna känslor.

– Jag har gått runt med en klump i magen hela sommaren. Det är så kusligt. Samtidigt är det bra att klimatfrågan äntligen kommit upp på dagordningen på allvar. Nu finns det en förståelse i samhället för vad klimatförändringar kan innebära. Jag tror att många har tänkt att "om det blir 17 grader i stället för 15 så är det ju bara skönt", säger Rebecka Hovenberg.

För Miljöpartiets del spår många att klimatdiskussionen ska ge en skjuts i valrörelsen. Förra veckans Sifomätning visade också på en höjning för MP från 4,0 till 5,6 procent.

Artikelbild

| Tio av Miljöpartiets vallöften 2018 lyfts fram på Linköpingskartan

Lokalt i Linköping är partiets mål att försvara 2014 års valresultat på 8,6 procent – och att få fortsätta vara med och styra kommunen. Miljöpartiet kan tänka sig att bilda koalition med alla partier utom Sverigedemokraterna.

– Vi vill ha så mycket klimatpolitik och grön politik som möjligt, så vi hänger med dem som vill ge oss det, konstaterar Björn Immerstrand.

Liksom vid valet 2014 lanserar Miljöpartiet en Linköpingskarta där tio av vallöftena lyfts fram. Här är årets tio punkter:

* Säkra gång- och cykelvägar till skolor.

Artikelbild

| Rebecka Hovenberg och Björn Immerstrand är Miljöpartiets toppnamn på valsedeln.

* Rusta upp Ryds motionscentrum.

* Knutpunkter för byten mellan buss, bil och cykel.

Artikelbild

| Björn Immerstrand och Rebecka Hovenberg vill se ett grönare Linköping.

* Gröna stråk och grönska i staden.

* Levande stadskärna.

* Tinnerbäcken i marknivå.

* Förbättrad insamling av sorterat hushållsavfall.

* Bevara åkermark.

* Blandad bebyggelse i små tätorter.

* Områdesbaserad socialtjänst.

– Det är satsningar för att Linköping ska bli mer hållbart, både socialt och miljömässigt. Vi vill göra det enkelt för alla att göra bra miljöval – med till exempel hushållsnära avfallssortering och med knutpunkter där man kan parkera bilen för att ta cykeln eller bussen in till centrum, kommenterar Rebecka Hovenberg.

Mer grönt och mer vatten får människor att trivas. Men det är också exempel på klimatanpassning, menar Hovenberg.

– Skuggande träd gör att temperaturen sänks på gator och torg.

Hur gick det då med partiets tio löften på Linköpingskartan 2014? Jo, sju av dem har uppfyllts eller är på väg att bli det. Till exempel anläggs expresscykelvägar, kommunala byggnader har fått solceller och det går att ta med cykel på pendeltågen – åtminstone vissa tider på dagen.

Däremot blev det inget av med nischade äldreboenden eller att flytta all flygtrafik till Malmen.

– Vi är väldigt nöjda. Vi har fått igenom mycket för att vara ett så litet parti, säger Björn Immerstrand.