Tjänstemannen vill inte svara på Correns frågor om han inte får dem på mejl. Per e-post berättar han dock att han anlitat Stångåstadens entreprenörer till sin privata renovering.

- Våra etiska riktlinjer säger att det är okej om priset är rimligt och aldrig lägre än vad Stångåstaden kan handla för, säger tjänstemannen.

Enligt fakturorna, som tjänstemannen skickar kopior på, betalade han 1,1 miljoner kronor för hela renoveringen och 24 300 kronor för måleritjänsterna.

Är inte 24 000 väldigt lite för att måla om tre lägenheter?

- Det handlade inte om tre lägenheter. Det var två mindre lägenheter som slogs ihop till en. Alltså avser beloppet ommålning av en lägenhet och priset kan anses normalt för det arbete som utfördes.

Men i ett första mejl skrev tjänstemannen att renoveringen förutom ihopslagningen av två lägenheter dessutom omfattade ytskikt i ytterligare två lägenheter.

- Här har jag varit otydlig. Ytskikt i ytterligare två lägenheter i fastigheten var kakel och klinker i två toaletter med dusch och förmodligen målades taken i dessa utrymmen. I övrigt gjordes inga målningsarbeten i dessa lägenheter.

Att det låga priset kunde uppfattas som en muta var inget som tjänstemannen reflekterade över.

- Jag ansåg inte att beloppet var osedvanligt lågt.

Uppgifterna om att det saknas pengar bemöter tjänstemannen endast med frågor.

- Hur menar du då? Saknas pengar? Vad har du för underlag för att påstå detta?

Tjänstemannen uppger att han försäkrade sig om att han betalade ett marknadsmässigt pris på flera sätt.

- Dels utifrån att jag var i kontakt med en konsult för att få uppskattning av prisbilden, dels utifrån närmare 40 års erfarenhet av arbete inom branschen.

Enligt tjänstemannen informerade han sin chef om att han tänkte anlita Stångåstadens leverantörer privat.