Det var den 18 januari i år som 60-åringen hade ett ärende till tingsrätten på Brigadgatan. Vid tillfället utfördes en säkerhetskontroll och det visade sig att 60-åringen hade med sig en kniv.

Mannen förklarade att han använde kniven för att kunna skära upp mat. Han hade inte en tanke på att det kunde vara opassande att ta med kniven till domstolen. Linköpings tingsrätt håller inte med och menar att 60-åringen var så oaktsam att han ska dömas för brott mot knivlagen. Rätten skriver: "Tingsrätten fäster särskilt vikt vid att kniven har medtagits till en domstol, ett forum och mötesplats, dit olika personer kallas i diverse frågor samt där säkerheten för såväl besökare som för personal måste kunna tillförsäkras."

60-åringen döms att betala 50 dagsböter på sammanlagt 8 500 kronor.