Det var på förmiddagen den 5 juni förra året som männen, 48 och 55 år gamla, landade på Linköpings flygplats. De kom närmast från Dubai via Amsterdam. De bägge männen hade med sig sammanlagt tio väskor när de stoppades av tullpersonal på flygplatsen. Väskorna visade sig innehålla 211 kilo tobak avsedd för vattenpipa samt 6 000 cigaretter.

Enligt Tullverkets utredning fanns det en fara för att männen skulle ha undandragit drygt 540 000 kronor i tull, avgift och skatt.

48-åringen och 55-åringen, som nu har åtalats för grovt tullbrott, har i förhör förklarat att det inte kände till hur mycket tobak som det är tillåtet att föra in i landet utan att betala tull. Åklagaren har begärt att den beslagtagna tobaken ska förklaras förverkad.