De är mest bostadsrätter som fortfarande är osålt och obebott, men det finns också några hyresrätter som står tomma.

Nu kan detta ses från två håll. Simon Helmér som är vd för expobolaget vill framhålla att det hittills färdigställts 880 bostäder och med det perspektivet är över 90 procent redan inflyttat.

Å andra sidan råder bostadsbrist i Linköping och då borde det inte finnas 60 bostäder som stått tomma i drygt sex månader. Siffran är ungefärlig eftersom försäljningen pågår dagligen.

Artikelbild

| Vallastaden vid Kunskapslänken. I dessa hus finns cirka 30 tomma bostadsrätter.

Peter Ekman är en privat investerare som satsat pengar i Vallastaden. Han är en av fyra delägare i Newcap-koncernen och det är deras bygge som har flest osålda bostäder.

– Vi blev försenade, det här skulle ha sålts i januari 2017. I och med att vi blev försenade så kom vi in i den här nedgången på marknaden, konstaterar Peter Ekman.

Ångrar du att du gav dig in här?

– Nej, jag brukar inte ångra mig, men det här utvecklades inte på det sätt som vi hade hoppats. Men nu har vi färdigställt det och vi kommer att sälja resten också, säger han.

Artikelbild

| Smedstadbäcken i Vallastaden.

Deras hus ligger på Kunskapslänken, totalt byggde de 105 lägenheter och de har fortfarande 30 kvar.

Peter Ekman har funderat på att hyra ut dem i andra hand, men ännu inte tagit det steget.

Artikelbild

| Smedstadbäcken i Vallastaden den 20 april 2018.

– Nej, vi har pratat om det, men det går inte att göra det och samtidigt försöka sälja, säger han.

Det som verkar ha varit avgörande för hur försäljningen gått är tidpunkten. Byggföretaget Skanska var bland de första och hade sålt nästan allt redan under våren 2017.

– Vi har nu en lägenhet kvar, i avtalet ingick att vi skulle ha visningslägenheter och dessa kunde vi ju inte sälja till kunder innan bomässan, säger Fredrik Hennings som är projektutvecklare på Skanska.

Hans bedömning är att det faktiskt gick lättare att sälja än väntat.

– Vi var lite oroliga över antalet bostäder på ett och samma ställe som skulle säljas samtidigt, säger han.

Skanska byggde 51 bostäder men de blev inte företagets mest lönsamma.

– Det här var ett högriskprojekt, men när vi väger in PR-värdet så blir det utan tvekan ett lönsamt projekt, säger Fredrik Hennings.

När Vallastaden skulle sjösättas var de stora byggföretagen skeptiska. De tyckte att tomterna var för små vilket gjorde det svårt att få lönsamhet i projekten.

Först när kommunen lättade lite på kraven och sålde flera tomter till samma bolag vågade exempelvis Peab satsa. De byggde 136 bostäder varav 95 blev bostadsrätter. Även Peab drabbades av inbromsningen på bostadsrättsmarknaden och de har fortfarande 18 bostäder kvar att sälja.

– Vi hade lite otur att marknaden vek, men det här var ett projekt som man får göra en gång i livet. Det är förknippat med vissa svårigheter, men det här blev ändå bättre än vad jag förväntade mig, säger Per Svedberg som är projektchef på Peab.

Peab byggde också ett hus med 37 hyresrätter som nu sålts till ett företag ägt av fastighetsägarfamiljen Åhman. Bland dessa hyresrätter finns fortfarande åtta som står tomma – exempelvis en etta på 50 kvadratmeter som har en hyra på 9 271 kronor.

Den aktör som byggt absolut flest bostäder i Vallastaden är det kommunägda Stångåstaden/Studentbostäder. De byggde 252 bostäder, de allra flesta studentbostäder. Alla hyrdes ut i ett nafs.

– Man kan lugnt säga att det var lätt att hyra ut. Den här sättningen på bostadsrättsmarknaden har snarare gjort det ännu lättare att hyra ut nya hyresrätter, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Den näst största tilldelningen när det gäller antal bostäder kapade ett litet nystartat bolag åt sig. Miland group AB köpte 195 byggrätter, vilket är betydligt fler än både Skanska och Peab.

Miland har inget eget kapital att investera utan har istället format partnerskap med privata finansiärer. Peter Ekman och Newcap – de som nu har flest osålda bostäder – är en av dessa investerare. Affärsmodellen innebär risker och så här i efterhand konstaterar Miland groups ägare Mats Wengelin att han ibland balanserat på slak lina.

– Sammantaget när vi är klara så har vi nog byggt för 650 miljoner kronor. Miland group har inte varit igång så länge och vi har inte det kapitalet i bolaget. Vi har varit beroende av investerarna och i höstas låg vi ute med betydande belopp, säger han.

Läget var så ansträngt att bolaget i oktober 2017 hade en konkursansökan hängande över sig. Eckerud reklam hade inte fått betalt för en paviljong och lite skyltar. Skulden var en bit över 500 000 kronor.

– Det var spännande, onödigt spännande kan man säga, som Mats Wengelin uttrycker det.

Han lyckades avvärja hotet. Skulden betalades och konkursansökan drogs tillbaka.

På frågan om han är nöjd med Vallastaden drar han lite på svaret.

– Expot, Vallastaden och kommunens insats finns inget att anmärka på. Det finns möjligen sånt som jag själv skulle kunnat göra annorlunda. Jag är ekonom och hade inte så stor erfarenhet av byggmarknaden, säger han.

Miland group har fortfarande tre husbyggen utmed Johannes Magnus väg som pågår. Pengarna till dessa hus kommer från bolagen Skvallerhamn och Boningsfastigheter.

När allt är färdigt i det som ingick i mässområdet kommer det att ha byggts 1 024 bostäder. Vallastaden kommer dock att bli ännu större – bygget av etapp två är redan påbörjat.