Lennart Gustavsson är 74 år.

I 43 av dessa har han haft marknadsstånd och sålt varor på Stora torget.

Blommor, dörrkransar, gravdekorationer och livsmedel har dominerat utbudet.

Artikelbild

| Målbilden är att Linköpings torghandel ska utvecklas, hävdar Jimmy Johansson, chef på drift- och underhållsavdelningen.

– En bisyssla till mitt tidigare ordinarie arbete. Jag trivs och tycker att det är en kul grej som stärker kassan, säger Lennart som för ett par veckor sedan fick veta att han skulle flytta från sin ordinarie plats, centralt belägen på den sida som vetter mot Hospitalstorget och i riktning mot Tanneforsgatan.

Nu har Gustavsson placerats närmare Tanneforsgatan och han ogillar det.

– Det har blivit så mycket sämre för min del. Nu är jag inklämd mellan två andra knallar och har svårt att ta emot kunder på samma sätt som tidigare.

Den påtvingade flytten kommer att innebära ett hårt slag för ekonomin, hävdar Lennart.

– Den här tiden, från nu och fram till jul, är högsäsong för oss på torget och under normala omständigheter skulle jag kanske sälja för 100 000 kronor.

– Nu kommer jag kanske att förlora hälften.

Det finns ett avtal med Linköpings kommun som visar att Lennart Gustavsson har en fast plats fram till den 31 december.

För den har han betalat 9 333 kronor.

Handlingen är undertecknad av bägge parter, kommunen och Gustavsson, och en av punkterna gör klart att avtalet inte får överlåtas på någon annan.

– Men det är precis vad kommunen gjort. Som jag ser det är det ett avtalsbrott, menar Lennart.

Han har inte fått möjligheten att komma med invändningar, menar han vidare.

– Allt skedde väldigt snabbt. Från en dag till en annan.

–Jag är förbannad och undrar om kommunen verkligen får göra så här.

Jimmy Johansson, chef på kommunens drift- och underhållsavdelning där torghandlarnas avtal hanteras, uppger att han haft en diskussion med Lennart Gustavsson och att han trodde att man var överens om.

– Jag träffade honom för en vecka sedan och anvisade honom den nya platsen. Jag fick känslan att han tyckte att det var okej.

– Det var bara en mindre justering från hans tidigare position.

Johansson uppger att kommunen ibland tvingas göra smärre korrigeringar av försäljningsplatserna på Stora torget.

– Det kan vara olika event som ska in. Men vi försöker skapa så små förändringar som möjligt för att det inte ska uppstå några störningar.

Lennart Gustavsson är fotsatt besviken och ställer sig frågande till hur Linköpings kommun ser på framtidens torghandel.

– Hur vill man ha det?, undrar han.

– Tänker man sig att vår verksamhet ska begränsas och blir det i så fall fler uteserveringar?

Jimmy Johansson är tydlig med svaret:

– Vår målbild är att torghandeln ska utvecklas. Vi vill underlätta för knallarna. De är viktiga för Linköpings handelsliv.

– Samtidigt är det en rad andra funktioner som ska fungera, typ publika arrangemang. Men vi strävar efter att ha en bra dialog med alla parter. Samspelet måste fungera.

Att Gustavsson blivit utsatt för ett avtalsbrott håller inte Jimmy Johansson med om.

– Generellt sett har vi från kommunens sida inte gjort något fel. Vi har möjlighet att flytta knallar som har en fast plats inskrivet i kontrakten. Men det rör sig i så fall om tillfälliga lösningar, inte något permanent.

Lennart Gustavsson har inget annat val än att acceptera kommunens agerande, hävdar han.

– Men jag gör det under protest. Stor protest.