Det rådande väderläget har lett till vattenbrist hos träden. Vad gäller björkarna försöker de i dessa situationer effektivisera vattenförbrukningen genom att avveckla lövkronan. Detta för att kunna överleva till nästa år. Samtidigt innebär det att trädet förlorar flera månader av fotosyntes och blir svagare till nästa säsong. Men för att björken ska kunna blomma nästa år behöver den hinna sätta knopp innan bladen ramlat av.

Per Hazell, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, menar att så inte skett på de björkar där de bruna löven snart kommer att ramla av.

– De björkar som har gula löv lär hinna sätta knopp, men de andra är det värre med. Jag har aldrig varit med om att bladen är så bruna som de är nu, säger han.

Andreas Johansson är områdeschef på skogsägarföreningen Södra i Linköping.

– När jag har åkt omkring i Linköpingsområdet har jag redan sett flera gula björkar. Träden visar ett slags stressymptom när det inte finns vatten och tillväxten hålls därmed nere, säger han.

Enligt honom är tallen i regel det träd som klarar torkan bäst. Detta eftersom trädet har djupgående rötter.

– Inga träd mår bra av den här värmen, men jämför vi tall och gran är granen mer utsatt eftersom rötterna håller sig nära markytan, säger han.

Det varmare klimatet har därmed påverkan på vilken typ av skog som är lämpligast att plantera.

– Vi har haft flera varma somrar och därför är det inte bra att sätta granplantor på bekostnad av tallen, säger han.

Jämfört med tallen blåser granen lättare omkull vid stormar. När granen dessutom är stressad, som vid torka, angriper granbarkborren trädets bark. När granen är stressad bildas en särskild doft som i sin tur drar till sig insekten. Reaktionen blir att granen försöker dränka insekten i kåda. Detta leder i sin tur till att insekten kallar på sina artfränder genom att bilda en doft som kallas feromon. När dessa befinner sig i närheten känner de doften och då angriper även de trädets bark. Trädet försöker dränka dem i kåda, men när det inte längre orkar hålla emot drar granbarkborren igång en parningsprocess. Denna process kan göra stor skada på granarna.

Även Per Hazell är orolig för att granbarkborren ska ställa till oreda.

– Björken mår inte bra, men jag är också orolig för granen eftersom den är känslig mot granbarkborren. Torkan har lett till ett exceptionellt läge, avslutar han.