Torsten Ruthberg, som jobbat inom skolvärlden i hela sitt liv är av förklarliga skäl inte särskilt glad.

– Nej, det här är helt åt skogen, säger han.

När vi talas vid är det tisdag, om några dagar ska pensionen betalas ut. Trots det har Torsten ännu inte fått någon information från Skandia, som är det bolag som hanterar hans tjänstepension.

– Men jag var nyfiken och ville veta hur tjänstepensionen skulle bli i år, och då blev jag informerad om att jag skulle bli av med sådär 700 kronor i månaden, berättar han.

Riktigt så stor blir inte nettoeffekten för Torsten. Men minskningen hamnar ändå någonstans mellan 500 och 600 kronor i månaden, vilket motsvarar en sänkning av pensionen med minst 6 000 kronor om året.

Att det blir så här beror på anpassningar av ett äldre tjänstepensionsavtal. Som i sin tur är en följd av förändringar som genomfördes runt millennieskiftet och hängde ihop med ändringar i det gamla ATP-systemet. Det handlar om relationen mellan det som kallas följsamhetsindex och prisbasbelopp (se faktaruta). Arbetsgivarna och facken kom – runt millennieskiftet – överens om att de åren som följsamhetsindex är högre än prisbasbeloppet så blir det ett visst tillägg som är utöver det normala i det vanliga grundavtalet. Men de åren när det inte är så – som i år – då får man inte det tillägget.

Enkelt uttryckt kan man säga att det detta som hänt i år.

Hur många som berörs av förändringen är inte helt klart. Enligt uppgift finns 150 000 pensionärer som omfattas av avtalet. Alla drabbas kanske inte, men siffror från KPA säger att det rör sig omkring 120 000 pensionärer som i mindre eller högre grad, berörs.

De flesta – som omfattas – är födda 1954 och tidigare, får lite mindre pengar i plånboken. Men störst sänkning blir det för de allra äldsta, pensionärer födda 1937 eller tidigare.

Det här det här som retar upp Torsten Ruthberg.

– Det är oss som det dras mest på och det kallar jag ren åldersdiskriminering och det är inte tillåtet, säger han.

Svenska kommunalarbetarförbundet har många före detta medlemmar som drabbas av sänkningen. Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på förbundet, säger att hon känner till att före detta medlemmar kontaktat förbundet om sänkningen. Hon har också fått mejl med frågor.

Det är inte första gången en sådan här sänkning sker. Senast var 2014, även om sänkningen inte var så stor då, enligt Anne-Maria Carlsgård.

– I år är inflationen högre än följsamhetsindex och då får man inte det här tillägget. Det man får är tjänstepensionen som den hade sett ut om inte förändringen av avtalet gjorts 2002. Det innebär att under de flesta åren har man fått lite mer än man skulle fått om inte avtalet gjorts om, säger hon.

Men det är förstås en liten tröst för de pensionärer som räknat med pengarna och nu kan bli av med tusentals kronor på ett år.

– Det här slår väldigt hårt för många av våra före detta medlemmar, säger Anne-Maria Carlsgård.

Att sänkningen av pensionen, på sina håll, blev så stor har gjort att Kommunal nu har bestämt sig för att analysera vad som hänt och titta över på vilket sätt avtalet kan förändras.

– Men det är viktigt att vi först gör en analys så att vi inte gör en förändring som om tio eller femton år inte visar sig vara så bra, säger hon.

Om, eller när, det blir en eventuell omförhandling av avtalet är högst osäkert. De fackliga organisationerna måste först komma överens innan de kan kalla arbetsgivarparten till en förhandling.