Kommunen har tagit fram en detaljplan för 560 bostäder, skola och parkeringshus på Folkungavallen. Planen förutsätter att 27 träd avverkas – 21 längs Hamngatan och 6 vid Lasarettsgatan.

Länsstyrelsen gav tillstånd till trädfällningen, men Naturvårdsverket överklagade och fick rätt i mark- och miljödomstolen. Samhällsbyggnadsnämnden överklagade till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen, som nu har bestämt sig för att ge prövningstillstånd.

– Det var väntat. Konsekvenserna för Sveriges kommuner blir så dramatiska om Naturvårdsverkets linje vinner. Jag tror att domstolen vill få fram ett prejudikat som säger hur sådana här ärenden ska hanteras, säger Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunens huvudargument är att de 27 träden behöver fällas för att ge plats åt många bostäder, att träden kompenseras med 70 nyplanterade och att man gör en rad andra naturvårdande åtgärder.

Naturvårdsverket å sin sida menar att kommunen borde haft alléträden som en grundförutsättning och tagit hänsyn till dem i detaljplanen.

– Naturvårdsverket kan ju sitta på sina höga hästar och leverera visdomar. De behöver inte ta hänsyn till vare sig stadsplanering eller bostadsbyggnation. Alla andra signaler från staten till oss är "bygg mer och bygg centralt". Naturvårdsverket struntar fullständigt i det, kommenterar Demirok.

Muharrem Demirok räknar med att ärendet avgörs under våren. Utslaget påverkar inte simhallsbygget av simhall – där finns redan en antagen detaljplan.