På onsdag var arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) på besök i Linköping. Tillsammans med kommunalstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), arbetsmarknadsansvariga kommunalrådet Karin Granbom Elliason (L) och Arbetsförmedlingens chef Peter Holmsten, diskuterade de insatser mot ungdomsarbetslöshet.

– Vi från regeringen har skjutit till resurser till kommunerna för att genom utbildningskontrakt fånga de ungdomar som har det tuffast och som inte har klarat av gymnasiet, säger Ylva Johansson (S).

– Det finns oftast ett skäl till att man inte har klarat av gymnasiet och många av dessa ungdomar längtar inte tillbaka till skolan, säger hon.

Staten, har i samverkan med kommuner, skapat Delegationen för unga i arbete (Dua). Samarbetet ska rikta in sig och verkar för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet. Ungdomar ska lockas till jobb inom välfärd och industri genom traineeprogram och utbildningskontrakt.

– Jag tror att vi historiskt har haft ett stelbent arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknaden behöver vara mer flexibel, säger Ylva Johansson.

Linköpings kommun presenterade positiva siffror. Tillväxtprognosen sedan 2015 har dubblerats och arbetslösheten bland ungdomar ligger på 10,4 procent. En låg siffra i jämförelse med andra kommuner.

– Våra ungdomssatsningar går bra. Att få ut unga i arbete genom kontrakt är något som vi har jobbat mycket med, säger Kristina Edlund (S), kommunalstyrelsens ordförande.