Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommer att gå till val som enskilda partier och med varsitt budgetförslag. Men de vill samtidigt betona att de vill styra Linköping tillsammans.

– Vi tycker att det är viktigt att ge besked till Linköpingsborna att vi söker mandat för ett alliansstyre. Vi kan inte prata för Liberalerna, men vi är övertygade om att de väldigt gärna kommer att vara med i det, säger Niklas Borg (M) på en presskonferens tillsammans med Sara Skyttedal (KD) och Lars Vikinge (C).

Niklas Borg tillägger att mycket tyder på att nästa styre blir ett minoritetsstyre. Att söka sig över blockgränsen för att få majoritet – eller att ta hjälp av SD – är inte aktuellt.

– Vår utgångspunkt är att vi tre vill vara en bas för ett samarbete i kommunen. Det är det samarbetet vi söker stöd för, kommenterar Sara Skyttedal.

M, C och KD kommer i dagarna att presentera varsitt budgetförslag, oberoende av varandra.

– Men budgetarna kommer att vara kompatibla. Det behövs ingen kofot för att jämka samman dem – och vi är ett gäng som trivs bra med att jobba ihop, kommenterar Lars Vikinge.

För att redan nu visa att de tre partierna kan samarbeta lägger de fram fem gemensamma satsningar som de vill göra de närmaste åren. Här är förslagen i korthet:

* Bygga om 20 mottagningskök på äldreboenden till tillagningskök. "Många äldre är i dag undernärda och vi vill höja kvaliteten på deras mat", säger Niklas Borg.

* Bygga fyra nya LSS-boenden utöver redan planerade. "Linköping uppfyller inte lagkraven. De mest utsatta i vårt samhälle behöver ibland vänta långt över ett år för att få ett boende", kommenterar Sara Skyttedal.

* Sänka byggavgifter och förenkla regler för att underlätta byggnation på landsbygden. "Vi måste få igång byggandet i hela Linköpings kommun", säger Lars Vikinge.

* Anställa 40 heltidsmentorer på gymnasierna för att avlasta lärarna. "Det skulle höja kvaliteten på undervisningen och samtidigt ge eleverna ett bättre socialt stöd", kommenterar Niklas Borg.

* Öka föreningsstödet med sju miljoner kronor om året. "Föreningarna är oerhört värdefulla för samhället och vi vill prioritera dem", säger Lars Vikinge.

De fem satsningarna – och hur de ska finansieras – kommer att finnas med i de respektive partiernas budgetförslag som ska lämnas till kommunfullmäktige denna vecka.