Sedan 2012 har Linköping ett system där matavfallet slängs i gröna påsar för att sedan omvandlas till biogas och biogödsel.

Men det är långt från allt matavfall som hamnar där det ska. Tekniska verken har analyserat innehållet i restavfallspåsarna och kommit fram till att runt 40 procent av matavfallet slängs där i stället.

Grovt uppskattat handlar det om 3 400 ton matavfall som sorteras fel i Linköping på ett år. Det motsvarar biogas som kunde ha drivit en buss 65 000 mil – eller 16 varv runt ekvatorn.

Artikelbild

| Det som slängs i gröna påsen omvandlas till biogas och biogödsel.

– Det nationella målet är att minst 50 procent ska sorteras ut, så det klarar vi med marginal. Men vi vill så klart nå mycket högre än så, kommenterar Johan Borg, avdelningschef hushållsavfall på Tekniska verken.

I de 3 400 tonnen är ändå inte livsmedel som hälls ut i slasken medräknat. Enligt en nationell undersökning av Smed, Svenska Miljöemissionsdata, häller varje svensk ut 26 kilo om året den vägen. Det rör sig främst om kaffe, te och mejeriprodukter, men även en del fast avfall som ris och pasta.

– Mjölk och juice är förstås svårt att ta hand om i gröna påsen. Men lite yoghurt eller crème fraiche, till exempel, fungerar bra om det ligger lite bröd eller ris som kan suga upp det, kommenterar Johan Borg.

En hel del av det matavfall som slängs av hushållen är sådant som inte går att äta, som bananskal och kaffesump. Men enligt siffror från Naturvårdsverket är 30 procent av det som slängs fullt ätbar mat.