Huvudman till Lunnevads folkhögskola är region Östergötland och skolans styrelse utgörs av regionutvecklingsnämnden

Vid onsdagens nämndmöte fattades beslut om att införa obligatorisk lunch för skolans deltagare och att avgiften för detta ska vara 1 200 kronor i månaden.

Mot beslutet, som togs av majoriteten, S, MP, L och C med stöd av M och KD, reserverade sig V som vände sig mot att det riskerar att slå hårt mot de som inte bor på skolans internat och har måltiderna inbakade i den månadsavgift de betalar till skolan för mat och husrum.

– Det här handlar om personer som går den allmänna linjen och som har haft svårt att skaffa sig en utbildning för att komma vidare i livet. De har heller kanske inte ekonomiska förutsättningar att klara utgiften för luncherna, säger Ricardo Olivares (V), ledamot i regionutvecklingsnämnden och regionfullmäktige.

Risken är, menar Olivares som är skarpt kritisk till genomförandet, att färre söker sig till skolan.

– Det är viktigt att ge de här människorna en plats där de kan utvecklas och känna en trygghet, säger han.

Per Larsson, (KD) andre vice ordförande i nämnden, försvarar beslutet med att flera folkhögskolor runt om i landet har anammat systemet

– Det blev en del diskussioner före det att beslutet fattades. Vi tog till exempel upp detta med en eventuell risk att folk lägger Lunnevad åt sidan när de ska välja skola. För att få svar på detta bestämde vi att det ska göras en utvärdering efter skolvalet senare i år och se om det haft någon påverkan.

Larsson betonar också att förslaget om obligatoriska luncher väcktes efter de diskussioner som förts av ledningen på skolan.

Lena Sahrblom, som tillrädde som rektor på Lunnevad hösten 2018, uppger att det handlar om ett 20-tal deltagare på skolan som berörs av beslutet.

– Genom obligatoriska luncher tror vi att den sociala samvaron kommer att öka, säger hon.

– Dessutom tillhandahåller vi ett kök för de som har med sig matlådor eller vill laga egen mat och det medför extra kostnader för skolan. Det handlar om städning, service och utrustning.

Sahrblom poängterar att införandet av obligatoriska luncher ska utvärderas nogsamt.

– Det är oerhört viktigt att det görs och beträffande risken att tappa sökanden har jag ringt runt till ett 30-tal andra folkhögskolor som har systemet och uppgifter därifrån visar inte att man inte har gjort det.