Klart är att felet var i en starkströmskabel inom US området. Och det var inte en grävskopa som grävde av ledningen, som det har ryktats.

– Vi letar fortfarande men hoppas snart få svar, säger Per-Olov Eliasson, ansvarig för bland annat starkströmmen på US.

Har försöker förklara så att jag begriper: " Ett jordfel på en högspänningskabel förorsakade elavbrottet. Jordfelet fortplantar sig i anläggningen så att skydder löser ut på flera håll. Det gör det svårare att hitta grundorsaken".

Utifrån syns inget på den 100 meter långa kabeln. Men hjälp av Tekniska Verken ska nu kabeln undersökas invändigt för att identifiera exakt var felet finns.

Chefläkare Christer Andersson är trots allt nöjd med det hela.

– Jag är tacksam över att ingen patient skadades och att inga allvarligare incidenter rapporterades, säger han.

En intern utredning ska nu tillsättas för att kunna ta lärdom för framtiden. Ansvarig är vårddirektör Tommy Skau som redan under måndagen träffade Christer Andersson i ärendet.

Vad var det då som blev följden på US i fredags? Alla planerade operationer sköts upp om de inte var livsnödvändiga. För att klara de uppskjutna sattes flera extra inkallade operationslag in, men det gällde inte så många. Vissa andra verksamheter låg nere, som viss röntgen och strålning. Det drabbade också patienter från andra län.

19:15 var allt som vanligt igen på elfronten. Den batteridrift som användes under tiden är enbart till för att kunna säkerställa att utrustning kan stängas ner på rätt sätt.

Juldagsmorgonen 2008 var det ett stort strömavbrott på US, under 40 minuter. Erfarenheter från det togs omhand men nu ska man ännu en gång gå tillbaka och göra jämförelser med den gången.