Länge var det förbjudet i Sverige att bygga trähus i mer än två våningar, av hänsyn till brandrisken. Men att bygga i massivt trä är något helt annat än att bygga med träreglar – massivträet anses vara relativt säkert ur brandsäkerhetssynpunkt.

– Vi har ändå tänkt mycket på brandsäkerheten. Det blir sprinklers i hela huset, spisvakter och brandvarnare som bryter strömmen vid brand, berättar byggherren Peter Lindstén.

Trä är miljövänligare än betong. Dels binder det koldioxid – 2 000 ton i ett hus av den här storleksordningen, lika mycket som 800 Thailandsresor – dels går det inte åt lika mycket energi att producera.

Artikelbild

| I stället för ett första spadtag lades några saker – bland annat förstasidan från dagens Corren – i ett träskrin som ska byggas in i huset. Från vänster Göran Lundström från Åhlin & Ekeroth och Peter Lindstén från Lindsténs fastigheter.

Valla Berså är överhuvudtaget genomsyrat av miljötänkande. Energin tas från solceller på taket och från tio borrhål, 230 meter djupa. Det blir rökfritt både inomhus och på gården. De boende får tillgång till elcykelpool och bilpool med el- och biogasbilar.

Peter Lindstén säger sig ha ett starkt miljöengagemang.

– Det handlar om samvetet. Att ta ansvar och tänka på framtida generationer. Vi vill dra vårt strå till stacken, helt enkelt.

Arkitekten Bengt Winell har ritat det runda huset som nu8 ska byggas vid Malmslättsvägen med kyrkogården som granne. Fem våningar blir det, med 69 hyreslägenheter - ettor, tvåor och treor – en restaurang och en eller två butiker.

Artikelbild

| Huset blir runt med en öppning mot parken i söder.

Åhlin & Ekeroth bygger och de första hyresgästerna beräknas kunna flytta in på senhösten 2017. De blir inte de första som bor här. De arkeologiska utgrävningarna visade att det legat en stenåldersbosättning på tomten, cirka 5 000 år gammal.