Januari, februari och mars är tiden på året då många barn smittas av infektioner som RS-virus, magsjuka och influensa. Just nu märks det extra mycket på barn- och ungdomssjukhuset i Linköping. Det är hårt söktryck och väntrummet är fullt till bredden med oroliga föräldrar som söker vård när barnen får feber. Men hälften av fallen skulle kunnat vårdas hemma, enligt verksamhetschefen Catrin Furuhjelm:

– De flesta som kommer är inte så sjuka så att de behöver sjukhusets resurser utan man kommer långt med att följa egenvårdsråden på 1177 och att ge febernedsättande och vätska hemma, säger hon.

Personalen möts ibland av frustration och ilska bland de väntande när vårdpersonalen måste prioritera de svårast sjuka. Dit hör ofta de minsta barnen som är under sex månader.

– De små försöker vi förstås bedöma på en gång. Men när det är så många som söker är det svårt att sålla fram de sjukaste. Jag har full respekt att det är svårt som förälder att veta när man ska söka och inte söka. Därför vill vi gå ut med att det är väldigt mycket infektioner just nu och långa väntetider om inte barnet är urakut sjuk.

Hon råder föräldralediga som har bebisar hemma och äldre barn på förskolan att ha syskonen hemma när smittrisken är så hög.

– De allra minsta är mer känsliga för infektioner som RS-viruset. Framför allt barn under tre månader, men även de upp till sex månader, kan bli väldigt sjuka och behöva läggas in på sjukhus för att få hjälp med andningen.