I slutet av förra året presenterade dåvarande Rikskriminalpolisen en rapport som väckte stor uppmärksamhet. 55 bostadsområden i landet där kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället pekades ut. Fyra av dessa områden – Skäggetorp, Ryd och Berga i Linköping och Hageby/Navestad i Norrköping – ligger i Östergötland.

Polisen arbetar nu med en fördjupad rapport. Tanken är att ett mindre antal områden i landet ska identifieras och vara särskilt prioriterade i polisens arbete. Det är ännu inte klart vilka områden som kommer att väljas ut.

– Polisen har som uppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten i alla delar av landet, men resurser och fokus måste samtidigt riktas mot de områden där behoven är störst, säger Mats Löfving, tidigare länspolismästare i Östergötland och numera chef för polisens nationella operativa avdelning, i en kommentar.

Det är bland annat invånarnas obenägenhet att delta i rättsprocesser, polisens begränsade möjlighet att utföra sitt uppdrag och förekomsten av parallella samhällsstrukturer som avgör vilka områden som kommer att prioriteras av polisen.

De särskilt prioriterade områdena kommer att få områdespoliser som ska arbeta långsiktigt och kontaktskapande.

Den fördjupade rapporten ska vara klar i december och rikspolischefen ska sedan besluta vilka områden som ska prioriteras.