Den 16 februari i år gjorde sig 27-åring från Linköping skyldig till att inte anpassa avståndet till fordonet framför, vilket resulterade i en kollision. Den 8 juni ertappades kvinnan med att köra 25 kilometer i timmen för fort på en sträcka där högsta tillåtna hastighet är 40 kilometer i timmen. De bägge trafikbrotten resulterade i ordningsböter. Den 5 oktober beslutade dessutom Transportstyrelsen att återkalla 27-åringens körkort under en period av två månader.

27-åringen valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Hon uppgav att hon har är beroende av sitt körkort för att kunna sköta sitt arbete. 27-åringen uppgav även att hon skulle förlora sitt arbete om Transportstyrelsens beslut stod fast. Förvaltningsrätten anser dock att Transportstyrelsen hade fog för sitt beslut. Kvinnans överklagande avslås.