Samma löfte gavs förvisso också inför förra valet, men det här är ett löfte på sikt, enligt Kristina Edlund (S) gruppledare för socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande.

Det tredje vallöftet presenterar hon tillsammans med Elias Aguirre (S) – kommunalråd och andranamn på partiets fullmäktigelista – på biblioteket. För löftet handlar om att läskunnigheten hos barn ska förbättras.

– Linköping är en välmående kommun och ger barn och unga goda uppväxtvillkor. Ändå borde vi kunna lyckas bättre med att få fler att klara grundskolan med tanke på hur förutsättningarna ser ut, säger Kristina Edlund.

Artikelbild

| Kristina Edlund (S) gruppledare för socialdemokraterna och också kommunstyrelsens ordförande.

Att ojämlikheten i skolan ökar, är ett känt faktum, och det är den som S som säger sig vilja bryta genom att förbättra läskunnigheten hos alla elever. Det hoppas de kan ske via läsinlärning. Löftet de ger är att alla barn ska kunna läsa en enklare text när de slutar ettan.

Hur ska ni klara det?

– Eleverna ska få mer tid med lärarna och ser man att någon elev halkar efter ska skolan sätta in extraresurser, säger Elias Aguirre.

Lösningen – hoppas S – är att anställa fler yrkesgrupper inom skolan. Som rastvakter, lärarassistenter och mentorer. Läraren ska ges mera tid att undervisa är tanken. Just nu pågår ett test med det upplägget på flera skolor i Linköping.

Artikelbild

| Elias Aguirre, kommunalråd och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Biblioteken spelar också en stor roll och inför nästa mandatperiod utlovas bibliotek i alla stadsdelar.

Läxhjälp är ett erbjudande som ska få fler elever att klara skolan. Huruvida det i verkligheten finns läxhjälp att få på alla skolor i Linköping kan inte Kristina Edlund riktigt lova.

– Men det borde vara så nu, säger hon.

Läxans vara eller inte vara diskuteras nu och då. Eftersom inte alla barn har möjlighet att få hjälp hemma, anser många att det är dags att sluta med läxor och istället lära sig det man ska när man är i skolan. Den lösningen håller Elias Aguirre inte riktigt med om och pekar på att läxan – som självstudier betraktat – kan vara en värdefull lärdom att ha med för senare studier.

Personaltätheten är en annan faktor som påverkar skolan och eleverna. I grundskolan ligger lärartätheten i Linköping i nivå med riket som helhet enligt Skolverkets statistik (2016). Medan situationen i förskolan är den omvända om man tittar på legitimerade förskollärare.

Ordning och reda är ett mål som ska göra Linköpings skolor till landets bästa. Men då handlar det mindre om att stävja eventuell oordning, istället handlar det om att i tid hitta de elever som behöver extrahjälp och resurser.