Vänsterpartiet utgår från den budget som det förra styret i Linköping lade fram i juni, då styrde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Med de siffrorna som utgångspunkt gör Vänstern några tillägg – men de tar inte bort något.

De vill hellre höja skatten än att ta 55 miljoner kronor i aktieutdelning från det kommunägda Stångåstaden. En skattehöjning ger också partiet möjlighet att lägga extra pengar på barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Om Vänstern fick bestämma skulle skatten höjas med 41 öre – det ger dem 90 miljoner kronor extra att fördela.

– Vi måste ha en barnomsorg som fungerar, vi måste ha en föräldrageneration som har jobb att gå till. Och vi måste kunna bemanna välfärden och klimatfrågan är superviktig, säger Jessica Eek, som är Vänsterpartiets gruppledare i Linköping.

Hon lyfter fram idén om att ge alla barn mellan 6 och 12 år rätt till fritidshem som något som faktiskt skulle kunna genomföras.

– Där tror jag att alla är överens, det finns ingen som helst orsak till att inte låta alla ungar vara på fritids. Det är kostnadseffektivt, man löser så många problem på en gång. De barn som står längst från en strukturerad fritid för att deras föräldrar har taskig ekonomi är också de som inte får gå på fritids nu. Alla andra sätt att lösa detta är så mycket dyrare, säger hon.

Hur det går i tisdagens budgetomröstning återstår att se.