Med hjälp av en skattehöjning på 25 öre vill Vänsterpartiet komplettera majoritetens budget med några egna satsningar. 40 miljoner ska förbättra barnomsorgen och lika mycket pengar föreslås till arbetstidsförkortningar inom barnomsorg, äldreomsorg och socialtjänst.

– Sex timmars arbetsdag är ju målet från vår sida. Vi vill göra ordentliga försök att hitta sätt som fungerar för både individen, verksamheten och kommunen, säger Jessica Eek, partiets gruppledare i Linköping.

Vänsterpartiet vill också satsa på att göra innerstaden helt bilfri. Det ska göras möjligt genom en satsning på kollektivtrafiken. Vänsterpartiet vill ge samhällsbyggnadsnämnden tio miljoner för att inleda diskussioner med Östgötatrafiken. Målet är att det ska bli enkelt att ställa bilen och nå centrum med buss.

– Jag förstår att det förslaget kan vara jätteprovocerande, att inte få åka bil i innerstaden. Särskilt som kollektivtrafiken ser ut i dag, där många inte har tillgång till den. Men de lungcancerfall som ökar nu är bland ickerökare, och det är partiklarna från bilarna som ligger bakom. Vill vi att våra barn ska växa upp i en hälsosam miljö måste vi ta bort partiklarna, säger Eek.

Ett förslag som inte kostar pengar är att gå över till vegetarisk mat som norm i all kommunal verksamhet, som äldreomsorg och skolor.

– Man ska självklart kunna servera kött ibland, men vegetarisk mat ska vara basen. Kött är en jättestor klimatbov och vi måste göra vad vi kan, oavsett hur gott det är med kött.