– Det är den bästa dagen på hela året! Det här är vad man ser fram emot hela vintern, att få komma ut på sjön igen, säger Bernt Bock som med Sune Näslund och flera andra från Linköpings segelsällskap hjälptes åt med sjösättningen under lördagen.

– Vi är uppdelade i sex arbetslag med cirka tio-tolv i varje. Arbetslagen är gäng som geografiskt ligger nära varandra på varvet och känner varandra väldigt väl. Idag sjösätter vi ungefär ett 70-tal båtar med två stycken kranar, en som hämtar de lättare båtarna och en stationär kran för de tyngre, säger Sune Näslund.

Hans egen båt, en Beason 31, väger ungefär fyra ton och lades i Stångån med hjälp av den stationära kranen.

Artikelbild

| – Den här dagen är starten på segelsommaren, så det är lite av fest här på LSS:s varv!, säger Sune Näslund. Här med Bernt Bock.

– Båtarna lyfts direkt i ån, och sedan fylls hamnbassängen på med båtar som är klara för första delen av vårens färd. Många går ut till kusten, några mindre båtar blir kvar här och seglar på Roxen. Några går västerut, säger han. Den här dagen är starten på segelsommaren, så det är lite av fest här på LSS:s varv!

Det var när motorvägen byggdes i mitten av 70-talet som segelbåtshamnen kom till. Hamnen ligger vid Stångån/Kinda Kanal med anslutning till sjön Roxen. LSS bildades 1912 och har i dag omkring 350 medlemmar och runt 200 båtar, varav runt 100 har sin hemmahamn i Linköping.

– Jag gick med i klubben i mitten på 70-talet så jag tillhör väl en av veteranerna, säger Sune Näslund.

Under sjösättningen var också klubbens fik öppet.

Artikelbild

| – Båtarna lyfts direkt i ån, och sedan fylls hamnbassängen på med båtar, säger Sune Näslund.

– Där kan man få sig lite till livs, men framförallt få sig gemenskap och känna att nu, nu är det snart sommar.