Det är Cecilia Brage trafikingenjör vid Linköpings kommun som uppger att det har uppstått en vattenläcka på Djurgårdsgatan mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan. Biltrafiken kommer att ledas om via Storgatan – Apotekaregatan för att kunna komma in till Nygatan och anslutande gator. Enligt kommunen kan fotgängare och cyklister ta sig fram på trottoaren längs med Djurgårdsgatan.

Enligt Brage har läckan uppstått under jord och vatten kommer ut på Eddan, där byggnationsarbeten pågår. Arbetet med att reparera läckan förväntas vara klart vid 17-tiden på onsdagen.