På fredagen presenterade Kristdemokraterna sina kandidater i Europaparlamentsvalet. Sara Skyttedal toppar listan tillsammans med tvåan David Lega. Skyttedal är just nu kommunalråd i Linköping och blir hon vald till EU-parlamentet den 1 maj, skulle det innebära att hon lämnar den posten. Det slutliga beslutet om listan fattas inom kort.

Hur kommer ditt arbete som kommunalråd att påverkas av EU-valrörelsen?

– Det är ett partifullmäktige om två veckor och jag vill inte föregå den processen. Jag har alla avsikter att fortsätta arbeta stenhårt för Linköpingsborna fram tills att jag i så fall flyttar till Bryssel. Redan nu har Kristdemokraterna fått stort genomslag för den politik de gått till val på och det program som Alliansen antagit. Jag ser framförallt fram emot det budgetarbete som ska börja nästa år, där jag har särskilt ansvar, svarar Sara Skyttedal.

Artikelbild

| Sara Skyttedal (KD) tillträdde som kommunalråd i Linköping 1 oktober 2016.

Siktade du på att nå EU-parlamentet redan när du tillträdde som kommunalråd?

– När jag tillträdde som kommunalråd så hade jag ingen aning om att det skulle vara så. Det EU-politiska engagemanget har jag haft i 13 års tid. Det har varit parallellt och gett mig styrka även i mitt lokala politiska arbete. Det är enormt mycket av den kommunala politiska agendan som styrs av EU.

Vad hoppas du uträtta om du når EU-parlamentet?

– Jag hoppas att visa att Kristdemokraterna är reforminriktade EU-vänner. Jag tror att det är viktigt att inte ta det folkliga stödet till EU för givet. Vi vill att EU håller rätt fokus, svarar Sara Skyttedal.