Johan Härnström är handläggare på Galaxen Bygg i Linköping. Han har själv en bakgrund inom byggbranschen där också hans kropp sa stopp. I dag hjälper han människor med byggbakgrund att hitta en plats tillbaka till arbetslivet.

– Jag har jobbat här i fem år och jag skulle säga att vi har lyckas bra med det vi vill göra. Vi vill hitta plats för den som har dokumenterad funktionsnedsättning som gör att det blir svårt att ta sig tillbaka till det arbete man en gång hade, säger han.

Galaxen Bygg ägs av arbetsgivarorganisationer och företag inom byggbranschen. Den som jobbar inom bygg och får en dokumenterad skada hamnar i slutändan på Galaxens bord. Där sätter man igång med det uttalade målet att behålla kompetensen inom byggbranschen. Men med andra arbetsuppgifter. Johan Härnström besöker olika arbetsgivare och undersöker möjligheten att ta in någon med kompetens från byggbranschen. När han får napp börjar rehabiliteringen.

– Anställningen är anpassad så att arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av Arbetsförmedlingen. Lönebidraget ska se till att kompensera för den nedsatta arbetsförmågan i relation till arbetets krav. Målet är en anställning utan lönebidrag och att kompetensen finns kvar till förmån för byggbranschen, säger han.

Du har jobbat med det här i fem år. Vad är roligast?

– När jag ser att kunskapen blir kvar. Som exempelvis när någon blir lärare och kan dela med av sin erfarenhet, säger Johan Härnström.