Varje morgon när vi vaknar utsöndrar kroppen stresshormonet kortisol. Det sparkar igång kroppen och gör den redo för dagen. Men kortisol utsöndras även när vi är stressade, och hormonet går sedan att mäta i kroppen.

– I saliv kan man se senaste 20 minuterarnas stressnivåer men det varierar under dagen. Genom att mäta stressnivåerna i hår kan man däremot gå tillbaka i tiden och se hur stressade vi varit de senaste månaderna, säger Tomas Faresjö, professor vid samhällsmedicin på Linköpings universitet.

Thomas Faresjö arbetar med att undersöka hur folkhälsa och sjukdomar hänger ihop med sociala förhållanden. Tillsammans med en forskargrupp har han nu fått sju miljoner kronor av AFA försäkring för att forska på stress i hårstrån, som görs på några ställen i världen men i Sverige endast på Universitetssjukhuset i Linköping.

Artikelbild

| Stress. Hur stressade vi är syns i våra hårstrån.

– Det finns en skillnad på biologisk och upplevd stress. Man kan känna sig stressad utan att kroppen är det, och tvärtom.

AFA försäkring försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner, landstig, regioner och kommunala bolag. Över fyra miljoner anställda omfattas av deras försäkringar och varje år finansierar de forskning kring områden i arbetslivet där de ser problem. Forskningen ska sedan användas för att satsa på förebyggande arbete.

– De vill att man ska forska för att minska stress bland yrkesverksamma, säger Tomas Faresjö.

Forskningsprojektet innefattar bland annat att titta på stressnivån inom olika yrken. Vem är mest stressad, en sjuksköterska eller en bibliotekarie?

Artikelbild

| Forskare. Tomas Faresjö har nu fått miljoner för att forska om stress i hårstrån.

– Vi har gjort undersökningar tidigare där vi jämförde just sjuksköterskor med bibliotekarier, som vi tänkte var ganska ostressade. Men det visade sig vara precis tvärtom, bibliotekarier är mer stressade, vilket var förvånande.

Vilka yrken som ska undersökas i framtiden är inte fastställt. Tusentals personer ska undersökas och mängder av yrken med dem.

– Kvinnliga poliser vore intressanta att undersöka. Jag tror att vardagen är stressig för en polis, säger Tomas Faresjö.

Vill ni bara undersöka kvinnliga poliser, inte manliga?

– En nackdel med studien är att om man inte har hår så kan man inte vara med, därför är det ofta bättre för oss att undersöka kvinnor. Vi undersöker bara hår på huvudet, inte skägg, säger Tomas Faresjö.

Undersökningen sker i samband med Scapis, en nationell forskningsstudie där 30 000 svenskar undersöks vid sex universitetssjukhus för att förhindra hjärt- och lungsjukdomar.

– 5 000 personer i Linköping kallas till undersökning och en del av den är att vi tar hårprover för att mäta stress. Vår studie av stress och hår blir som ett tillägg till den stora studien.

Redan har 3 000 personer undersökts och det har skett ett visst bortfall av män som inte alls haft hår.

Tomas Faresjö och hans forskargrupp ska förutom att mäta stressnivån hos olika yrkesgrupper även undersöka kopplingen mellan stress och hjärt- och kärlsjukdomar.

– Vi tror att dessa sjukdomar hänger ihop med stress. Genom att göra det här kommer vi närmare ett svar, säger han.

Insamlingen av data ska pågå tills sommaren 2018, sedan ska forskargruppen analysera. Totalt ska de arbeta med projektet i fem år.

– Det är glädjande med forskningspengar, vi är väldigt glada, säger Tomas Faresjö.