Smittskyddsenheten i Östergötland för statistik över 65 smittsamma sjukdomar. Många är ovanliga. Det var till exempel inte en enda person i Östergötland som under 2018 drabbades av botulism, difteri, fågelinfluensa, gula febern, kolera, mjältbrand, papegojsjuka, pest, polio, rabies, röda hund, sars eller stelkramp.

MRSA, gula stafylokocker som är resistenta mot en stor grupp antibiotika, blir däremot allt vanligare. För fem år sedan rapporterades 94 fall, i fjol 183.

Förr var MRSA vanligast i vårdmiljöer och kallades ofta "sjukhussjuka".

Artikelbild

| "MRSA-bakterien innebär längre vårdtider", konstaterar smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

– Numera har vi i princip ingen spridning alls inom vården i Sverige. Men bakterien har blivit allt vanligare ute i samhället, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Många med MRSA har smittats när de vårdats utomlands. Därför testas alla patienter som varit i kontakt med utländsk vård.

De flesta som har MRSA-bakterier uppvisar inte några symptom, utan är bara bärare. Men kommer bakterierna in i öppna sår kan det uppstå svårläkta infektioner. Sprider det sig till blodomloppet kan man drabbas av livshotande blodförgiftning, sepsis.

– Men sådana fall ser vi nästan aldrig. Det vanliga är att det handlar om sår som tar lite längre tid att behandla. Man får använda andra antibiotika och lägga om såren fler gånger, berättar Åkerlind.

Multiresistenta ESBL-bakterier ökar också. 336 sådana fall noterades i Östergötland 2018. Två personer hade den extremt svårbehandlade ESBL-carba.