Det var Kenyas hälsoministerium som ville starta en läkarutbildning på Moi university, landets näst största publika universitet. Man sökte samarbeten med LiU som gjort sig känt för sin pedagogiska modell med problembaserad inlärning.

Med en läkarutbildning på plats växte sedan utbytet mellan Moi och LiU.

Både studenter och lärare har genom åren tillbringat en tid i Sverige respektive Kenya. Totalt cirka 385 studenter och 250 lärare från de båda länderna. Utbyten finns även med bland annat sjuksköterske- och fysioterapeututbildningarna, samt lärarutbildningarna.

Artikelbild

| Medicinska fakulteten i Linköping.

– Vårt nästa mål är att skriva avtal inom det biomedicinska området, säger Kerstin Hawkins i en kommentar.

Nyttan med samarbetet har varit ömsesidig. Ett exempel är att de svenska vårdstudenternas teoretiska kunskaper sätts på prov på de kenyanska klinikerna utan tillgång till många tekniska hjälpmedel. De möter andra sjukdomsbilder som vidgar deras kunnande. Detsamma gäller LiU-lärarna på vårdutbildningarna. I april reser en delegation från Linköpings universitet, Region Östergötland och länsstyrelsen till Moi university. Och under jubileet i april kommer en rad symposier och workshops att hållas på plats på Moi University.

– LiU har många kontakter och utbyten över världen. Det är mer ovanligt än vanligt med så här pass långa samarbeten. Nyckeln till framgång i det här fallet är att vi verkligen har ett ömsesidigt kunskapsutbyte där båda parter lär av varandra.