Vid sidan om publiceringen av sina seriebilder med pratbubblor (mest välkänd är Assar och hans ruffiga, långnästa bekantskapskrets och alla de sorgsna hundarna), så ställer Ulf Lundkvist då och då ut konst. Dock utan särskilt prestigefyllda manér, och med delvis samma motivkrets och bilduttryck. Samtidigt känns atmosfären lite mer poetiskt förtätad med dessa bilder utan pratbubblor.

Det som alltjämt präglar Ulf Lundkvist bildvärld är koncentrationen, stillheten och de dramatiskt svärtade figurerna, som framträder med omgivande ljus och färgnyanser.

I de stora målningarna förmedlas dessa atmosfärer med två övergivna radiomaster (Motala) och "Kråkfågel", där hans fascination för de gula konstrasterna kommer särskilt till uttryck. Vidare kan man här studera det färglyriska motivet "Badplatsen i Västra Harg" och svärtade "Brevlådor" som även kan fungera som en välgjord abstrakt komposition.

Artikelbild

Ulf Lundqvist: Morra-Nisse. Bilden något beskuren.

Särskilt tilltalas jag dock här av den stiliserade skönheten "Badflicka" och "Idrottsplatsen", som har fått inristat ett särskilt magiskt ljus.

Sedan har vi serien med akvarellerade etsningar, som i miniformat återger rikt varierade nedslag i vår naturnära och mänskliga verklighet.

Här finns bland mina favoriter den stretande "Mora-Nisse", i horisonten mellan en ockrabrun himmel och ett blåvitt snötäcke, "Mordkommissionen" och "Achtung Spitfever". Det är motiv som ger uttryck för Ulf Lundkvist förmåga att mitt i det vardagstyngda åstadkomma humor i de tragikomiska kollisionerna.

Helt klart bör Norrköping och Krokek vara stolta över att de hyser denne originella serietecknare och konstnär i sina trakter.

Artikelbild

Lars-Ola Johansson