Claes Fahlgren

Galleri Skådebanan

Pågår till 30 augusti

I DET STORA UTBUDET av bilder i vår massmedievärld är det inte lätt för en konstnär att göra ett personligt urval. Särskilt om man som Claes Fahlgren har valt att ersätta penseln med datorn. Ändå finns i hans bilder en stiliserad estetik som är tilltalande. Med en kombination av bilder från nätet och egna scannade bilder, som sedan bearbetats i ett bildbehandlingsprogram, har han lyckats åstadkomma färgstarka personliga uttryck.

Motiven handlar mycket om människor i förhållande till bilar och stadsmiljöer. Kompositionerna innehåller rika varianter, från den mest kontrasterande färgskala över halvabstrakta bilder till känsligt svartvita nyanser. Det stiliserade ger en känsla av främlingskap.

Det intressanta med Claes Fahlgrens datorbilder är att han lyckats förena vår tids glansiga reklamuttryck med en fördjupad dimension, något som man till exempel får sig till livs i den utmärkta tidskiften ETC. Skillnaden är att här finns inga texter som kan förklara vad som ligger bakom motiven. Många av bilderna upplevs som stiliserad posering, det är snyggt, raffinerat och fyllt av främlingskap inför omgivningen. Något som i sig självt kan vara ett starkt uttryck för vår tid.

Ett av de starkaste motiven är den färgglada mannen och bilen framför Berlinmuren. I de intensiva kontrasterna som här accentueras av den svartgråmelerade, nedklottrade muren mot den klarblå himlen, visar konstnären på sin förmåga att förstärka verkligheten. Bilens 01-symbol kan också tala sitt tydliga språk.

Utöver att de flesta motiven ger uppslag till de mest mångsidiga tolkningar, kan vi också glädja oss över bildernas vitala estetik. Det är bara att hoppas att Claes Fahlgren fortsätter att kämpa i de fattiga konstnärernas värld och inte låter sig fångas av den mer lönsamma reklamvärlden.