KINDA

För Kinda kommuns del är det en förbättring med två personer färre jämfört med 2016. Gentemot andra kommuner i landet hamnar Kinda på plats 149 bland de 240 kommuner som rapporterat in siffror.

Kumla ligger högst med 27 personer som besöker en hemtjänsttagare under en tvåveckorsperiod medan Sorsele redovisar sex personer.

Bland äldre finns en oro för vem som kommer och om man får den hjälp som man behöver. Det blir inte bättre av att det är väldigt många olika personer som är involverade, säger Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, till Nyhetsbyrån Siren.

Avgörande faktor är i första hand behovet av hjälp och stöd, enligt Joachim Samuelsson, socialchef i Kinda..

– Ju fler insatser, desto fler som kommer. Vi försöker alltid hålla nere antalet och min bild är att det inte är mycket spring hos våra brukare.

Han kan också konstatera att berörda Kindabor är "väldigt nöjda" med hemtjänsten. Enligt kommunens redovisning till Socialstyrelsen steg nöjdheten från 93 procent 2016 till 95 procent 2017.