– Det har helt klart varit en utmaning att få till schemat i år, men som tur är råder en väldigt god stämning i kommunens förenings- och näringsliv så många har ställt upp ändå, just för att de värnar om Kindas barn och unga. Det tycker jag är väldigt glädjande att se, säger kultur- och fritidshandläggaren Axel Karlsson.

Tidigare har riksdagen, via Socialstyrelsen, gett bidrag till landets 290 kommuner för att barn och unga mellan åldrarna sex och 15 år ska ha möjlighet till gratis lovaktiviteter. I Sveriges rådande budget saknas dessa pengar och kommunerna får under det stundande sportlovet finansiera aktiviteterna på annat sätt.

– Bidraget har varit ett ordentligt tillskott för att kunna aktivera föreningar och kommunala verksamheter och tidigare har man därför kunnat genomföra väldigt ambitiösa projekt på årets alla lov. Trots allt har vi försökt att bibehålla den goda traditionen och under sportlovet har vi lyckats sy ihop ett schema där det händer någonting i kommunens alla tätorter, vilket är väldigt trevligt, menar Karlsson.

Artikelbild

| Under sportlovet erbjuder Helena Olsson, från Bockshult Education, gratis ungdomsyoga i Värgårdsskolan.

Prova på figurspel och figurmålning med Rimforsa Nerders, testa luftgevärsskytte med Kisa Skyttegille eller delta vid ett yogapass med Helena Olsson från Bockshult Education. Det är några av aktiviteterna som väntar under nästa vecka, när årets sportigaste lov går av stapeln.

– På lång sikt handlar gratis lovaktiviteter om att vara en attraktiv kommun för familjer, men det handlar också om att ge alla barn positiva upplevelser under loven, så att de inte enbart hör om andra barns positiva upplevelser när de kommer tillbaka till skolan, avslutar Karlsson.