Fingerfärdigheten är påtaglig i de alster som visas i utställningshallen. I knivar, korgar, fat, skedar och svepaskar.

Allt är tillverkat från ax till limpa. Med naturen som givare i form av träslag som hassel, en, asp, säv, pil och björk.

– Vi har samlat in allt material själva med markägares tillstånd, sa Leif-Göran Fredriksson när utställningen invigdes på trettondagsafton.

Artikelbild

| Ögongodis. Delar av utställningen visas bakom lås och glas.

Utställningen speglar Kinda hembygdsgilles kurser de senaste 25–30 åren. Deltagare har kommit och gått, men de föremål som visas är gjorda av föreningens kärntrupp som består av Peter Jydemand, Gun Fernwall, Kurt Karlsson, Barbro Karlsson, Rigmor Hanzon, Siv Nilsson, Marie-Louise Fredriksson och Leif-Göran Fredriksson. Gruppen träffas fortfarande för att slöjda.

– Vi är glada amatörer som gillar att arbeta med händerna och också prova på olika typer av hantverk.

Föreningens rötter går tillbaka till 1922 när Kisa Västra Eneby JUF folkdanslag bildades. Namnet ändrades till Kisa hembygdsgille 1975 och döptes så småningom om till Kinda hembygdsgille.

Gillet har även ägnat tid åt att ta fram handvävda och växtfärgade tyger till folkdräkter, företrädesvis Kindadräkten.

Artikelbild

| Förevisning. Vid vernissagen berättade Leif-Göran Fredriksson om utställningen.

Flera av gillets medlemmar är även folkdansare sedan flera år tillbaka.