Sofi Granath

Galleri Skådebanan, Linköping

Pågår till 2/3

"Letar" är rubriken på Sofie Granaths utställning hos Skådebanan i Linköping. Och visst "letar" hon efter motiv och uttryck i betydelsen "söka kontakt" och "utforska". Med färger och mönster som ger underlag för papptrycket växer motiv fram från naturen och barnens värld. Med uttryck som omväxlande kan kännas spontant formade och metodiskt komponerade.

Bland barnmotiven tillhör "Inte vara rädd" och "Sitta stilla", med likartade motiv, de starkaste. I den förstnämnda framträder, i en välnyanserad ockrafärgning, en vuxenfigur bakom en gulfärgad barngestalt. Den sistnämnda får i det rödfärgade fältet, här med skuggan av barnet, en än mera genomlyst textur och är också utvidgad med en ljus, behaglig geometri. Båda känns smått sakrala och får mig att associera till både orgelmusik och altarbilder. Här finns också motivet "Ur fas", som är slagkraftigt komponerat med den röda varelsen framför svärtan, mellan de skuggade stammarna.

Bland naturmotiven faller jag särskilt för de två "Letar"-motiven, där grenverket framträder mot en bakgrund av välskiktade brunblå och ljusgenombrytande nyanser. Det förmedlar ett smått magiskt perspektiv mot himmelsfonden.

Visst, med färger och papptryck kan man kanske med enkla medel åstadkomma de mest fantasieggande uttryck. Men Sofi Granath visar just genom sitt urval av motiv och uttryck en stor känsla för färgsättning och komposition. Och det är också under alla dessa naturgestaltande experiment, som inte alltid blir helt övertygande, som man till slut hittar vad man letar efter. Allra bäst är dock Sofi Granath i den här utställningen i sina lyhört fångade barnmotiv.

Lars-Ola Johansson