– Ja. Jag har varit med ifrån början och går nu in på mitt 13:e år som ordförande. Jag har haft önskemål att få in någon som tar över ordförandeskapet, men jag kör ett år till, Tomas Johansson.

Nyligen hade Ydre Näringsliv årsstämma på Solviken vid Torpön med ett 80-tal personer på plats. Utöver ordförande Tomas Johansson blev det omval på ledamöterna Lennart Jonsson, Anita Tordsson, Kent Lundberg och Erik Rääf. Övriga ledamöter i styrelsen är Ann-Charlott Petri, Lena Gunnarsson, Johan Widerström och Leif Gustavsson.

Under förra året strömmade 17 nya medlemmar till och totalt har nu föreningen 177 medlemmar.

Artikelbild

| Tomas Johansson går in på sitt 13:e år som ordförande för Ydre Näringsliv

- Det är grymt. Vi la ner lite mer tid på att rekrytera nya medlemmar som är aktiva och verksamma i Ydrebygden under 2018 och det gav ett bra resultat, säger Tomas Johansson och fortsätter:

– Det var även en klar ökning på våra medlemsmöten under förra året. Det var mellan 30 och 50 personer varje gång.

På förra årets sex medlemsmöten besöktes utöver egna medlemsföretag även Tranås Energis anläggning i Visskvarn och Tillväxt i Motala.

– Det har även varit fyra träffar mellan kommun och näringsliv med aktivt deltagande från föreningen, säger Tomas Johansson.

Ydre Näringslivs samverkansgrupper med kommunen har under året rullat på. Skolgruppen har fortsatt att ha regelbundna möten, där skola och näringsliv träffas. Infrastrukturgruppen har fortsatt sitt arbete med att påverka mobiloperatörer att förbättra nättäckningen och att driva på bredbandsutbyggnaden. Gruppen har även skickat skrivelser till Trafikverket om att förbättra vägstandarden och man bevakar utvecklingen av kollektivtrafiken. Turistgruppen har deltagit i att ta fram en turistbroschyr.

– Föreningen har utöver detta också aktivt deltagit i kommunens framtagning av en livsmedelsstrategi och en besöksnäringsstrategi. Ett arbete som fortsätter även under 2019, säger Tomas Johansson.

Kommande verksamhetsår startar med en datakurs under mars.

– I början av april har vi lagt ett medlemsmöte på sparbanken och temat för kvällen är "Vad händer för oss kunder". I april har vi också utbildning i HLR och brand. Den stora grejen i år blir studiebesöket i slutet av oktober då vi besöker Kabe i Tenhult, säger Tomas Johansson.