López Obrador syftar på övergrepp som begicks vid den spanska erövringen på 1500-talet och det efterföljande kolonialstyret, som skedde med den katolska kyrkans välsignelse.

"Jag har skickat ett brev till kungen av Spanien och ett annat till påven där jag kräver en fullständig redogörelse av övergreppen och uppmanar dem att be om ursäkt till ursprungsfolken (i Mexiko) för brott mot det som vi i dag kallar deras mänskliga rättigheter", säger López Obrador i ett filmklipp som publicerats på hans Facebooksida.

"Det var massakrer och förtryck. Den så kallade erövringen genomfördes med svärdet och med korset. De byggde sina kyrkor ovanpå (ursprungsbefolkningens) tempel."

De spanska conquistadorernas erövring började med ett krig mot Aztekriket 1519. Efter tre århundraden under kolonialmaktens styre bildades den självständiga staten Mexiko år 1821.

Och mycket vatten har hunnit rinna under broarna sedan dess, anser den spanska regeringen.

"Ankomsten av spanjorer till mexikanskt territorium för 500 år sedan kan inte dömas i ljuset av nutida omständigheter", skriver den i ett nekande svar till Mexiko.