En ny digitaliseringskoordinator ska se till att privata och offentliga digitaliseringsprojekt genomförs så effektivt som möjligt i Östergötland. Det föreslår regeringen och ger en halv miljon kronor till alla regioner som väljer att satsa innan nyår.

Region Östergötlands enhetschef för samhällsbyggnad, Anders Bäckstrand, säger att beslutet måste tas av regionstyrelsen.

– Men det är svårt att tycka att det här inte skulle vara något positivt. Vi jobbar ju redan aktivt med digitaliseringen. Vi har till exempel tillsatt en digitaliseringsstrateg som både jobbar med företag i regionen och inåt med vår egen organisation, säger Anders Bäckstrand.

Region Östergötland var tidigt ute med att göra en plan för hur länets privata och offentliga aktörer ska moderniseras. En efterlysning på planer från landets alla regioner kom från regeringen 2014. Då var regionen redan klar med sin agenda. Den knyter an till infrastrukturminister Peter Erikssons mål att Sverige ska bli världens mest digitaliserade land.

Konkret handlar det om att bygga ut bredband, vidareutbilda personal i privat och offentlig sektor, göra vården mer tillgänglig via internet och förbättra IT-infrastrukturen för företagare.

Totalt erbjuder regeringen 2,5 miljoner kronor för en digitaliseringskoordinator i Östergötland fram till år 2020.