De köper sig en gräddfil förbi dem som slitit hårt i gymnasiet för att få bra betyg eller som försöker skriva bra på högskoleprovet utan otillåtna hjälpmedel, säger Helene Hellmark Knutsson.

Hon framhåller att regeringen gjort det brottsligt fuska på högskoleprovet. Sedan hösten 2016 riskerar fuskare böter eller till och med fängelsestraff i upp till sex månader.

På det sättet skickar vi en tydlig signal om att det inte är acceptabelt. Sedan måste vi se till att upptäcka fusket också när det förekommer.

I det arbetet är utvecklingen av ett digitalt prov en viktig del, säger ministern.

TT: I det här fallet har fusket pågått under flera år, de har öppet gjort reklam och en provledare är inblandad – har du fortsatt förtroende för Universitets- och högskolerådet?

Vi har haft en ständig dialog med Universitets- och högskolerådet om just hur vi ska komma åt provfusket, och jag vet att rådet vidtagit flera åtgärder. Behövs det göras ytterligare åtgärder kommer vi att ha den fortsatta dialogen.