– Vi tycker att pelarna har känts lite avvisande. Med informationsskärmar kan vi skapa en mycket mera levande och välkomnande öppning till Mjärdevi. Vi kan berätta om saker som är aktuellt i parken, säger Lena Miranda, vd för Science park Mjärdevi.

Namnändringen gjordes tidigare i år. Man kastade då om lite i namnet och satte ”Science park” först.

– Många andra science parks i Sverige har den ordningen. Internationellt får vi också ofta frågan vad ”Mjardevi” står för. Vi har också bytt språk på sajten, till engelska.

Artikelbild

| River. De gamla tegelpelarna som utgjort portaler in till Mjärdevi är nu ett minne blott.

Vill ni ändra till ”Science park Linköping”?

– Det är inte otänkbart. Men namnet ”Mjärdevi” sitter väldigt djupt här. Det finns en väldig stolthet över det namnet bland många som arbetar i parken.

Man har också ändrat sin grafiska profil och tagit fram ett antal ikoner som ska användas i olika sammanhang.

– De är direkt kopplade till olika innovationer från Mjärdevi och Linköping. Vi har Sectras säkerhetstelefon, Cybaeros helikopter och så vidare.

Artikelbild

| Bildskärmar. Här ska man välkomnas och få information om vad som händer i parken.

Det finns faktiskt en plan med alla innovationerna:

– Vi vill bygga ett typsnitt av ikonerna, där varje bokstav baseras på en innovation från parken. Och sedan skulle vi vilja skicka i väg det med varje elev i skolorna i Linköping och på så vis bygga upp en stolthet över hur mycket som kommer från den här staden.

Artikelbild

| Grafisk profil. Här är ett prov på Science parks nya profil. Till höger syns olika innovationer som kan kopplas till Science Mjärdevi park.

Det finns 29 bokstäver, hur många olika namn på uppfinningar med olika startbokstäver har ni samlat in hittills?

– Femton, så det närmar sig!

Artikelbild

| Vd:n. Lena Miranda är ganska frekvent på det sociala mediet Twitter.

Visionsarbete brukar sällan gå helt smärtfritt. När det gäller informationsskärmarna så uppstod ett litet krux: Tekniska verken kopplade dem till gatulyktornas nät, så de lyser bara på kvällen. Den saken är felanmäld, och står nu på kö hos Tekniska verken. Nu ska den nya profilen upp i flaggstängerna vid Mjärdevi center också. Men där dök nästa problem upp.

– De gamla flaggorna har suttit så länge att de har fastnat! Men vi ska nog få ordning på allt så småningom, säger Lena Miranda.