Från 100 kvadratmeter på andra våningen plus lager i Mantorp till 400 kvadratmeter i ett plan i Skänninge. Samt till en tomt på 4 000 kvm. Förbundssekreteraren Jonas Eriksson har inga svårigheter att motivera en flytt:

– Framförallt för att vi nu får egna lokaler. Vi har trivts bra i Mantorp, men nu slipper vi hyra in oss (som man gjort hos Svensk Honungsförädling, vilket blir kvar i Mantorp). Det blir även mer rationellt nu med allt i ett plan. Det kommer att bli ett jättelyft för oss och betydligt större lokaler.

Inte minst en egen konferensdel med en sal som kan ta emot 50 personer.

Artikelbild

| Perfekt. Det är före detta Skänninge Tryckeri på Borgmästaregatan som nu blir säte för Sveriges biodlares riksförbund. 400 kvadratmeter i ett plan blir perfekt säger förbundssekreterare Jonas Eriksson.

– Det är det som är den stora skillnaden mot tidigare. En ganska stor konferensdel där vi kan hålla möten, kurser och utbildningar. Med kanon (projektor) och filmduk. Kanske kan även andra företag eller organisationer hyra in sig hos oss. Det är i alla fall en möjlighet.

SBR växer. Sex år i följd kan förbundet redovisa ett växande medlemsantal. I dag har man 11 500 medlemmar över hela landet och det är andelen kvinnor som ökar mest. Biodling var förr en syssla mest äldre män. På senare år har antalet kvinnor ökat starkt och 40 procent av dem som börjar med biodling i dag är kvinnor. Från att ha varit ett "gubbvälde" är fördelningen nu 70 procent män och 30 procent kvinnor.

Det kommer att finnas ett kontor var för de tre som kontinuerligt ska jobba i de nya lokalerna, Jonas Eriksson, ekonomiansvariga Anette Irebro och Maj-Britt Järnvall som bland annat ansvarar för bibutiken. Därtill har man låtit bygga två gästkontor. Utrymmena i övrigt upptas av personalmatsal, lager och toaletter. 400 kvm tillsammans i den fastighet som uppfördes 1990–1991 och är i gott skick.

Jonas Eriksson säger att Skänninge aldrig hade kommit på tal som ny placeringsort utan pendeltågstationen. Men Skänninge är ingalunda ett nytt namn på biodlingskartan.

Artikelbild

| Stora utrymmen. Förbundssekreteraren Jonas Eriksson i den konferenslokal som ska bli mötesplats för biodlare. - Här kan vi lägga delar av våra utbildningar och distrikten kan hålla konferenser och möten.

– Nej, den första biodlarkursen i Sverige hölls just här i Skänninge på 1800-talet, säger Anette.

Bibutiken blir lite större än tidigare och säljer allt från papperskassar och affischer/skyltar till profilmaterial (pennor, mössor, flaggor, tröjor, termosar).

Artikelbild

| Biodlingscentrum. De nya lokalerna i Skänninge blir ett lyft för SBR som hoppas kunna utveckla Bibutiken och dess sortiment. En egen konferenssal blir också en nyhet för förbundet som vill göra Skänninge till en mötesplats och centrum för biodlingen i Sverige.

– Det tar förstås lite tid innan vi riktigt är i ordning. Om en månad borde vi väl vara det, gissar Jonas Eriksson.

Vad den 4 000 kvadratmeter stora tomten beträffar så finns det planer för den också.

– Vi kan skaffa växter med varierande blomningstider och även skaffa några bisamhällen.

Det lär bli lite mer surr i Skänninge nu.