Hyran höjs med 275 kronor till 1 100 kronor, räknat per kvadratmeter och år. En fyra på 88 kvadratmeter kommer att kosta 8 000 kronor per månad. De mindre lägenheterna blir något dyrare, räknat per kvadratmeter, än de större.

- Det blir som ett nytt hus. Därför blir det också en annan hyresnivå, säger Bostadsbolagets marknadschef Charlotta Elliot.

Den är betydligt högre nivå än tidigare men lägre än det närbelägna kvarteret Hövitsmannen som har en årshyra på 1 230 kronor per kvadratmeter.

Bygglovet för nytt tak och fasader är klart och den delen av ombygget har startat. Långsidornas fasader får en ny fasadskiva istället för trä som det är i dag. Ytskiktet på gavlarna blir korrugerad plåt som tidigare. Däremot har stenullsskivor ersatt cellplasten i isoleringen, dubbelt så tjock som tidigare för energihushållningens skull.

Alla balkonger blir inglasade. Även räckena kommer att vara i glas och därmed ge huset ett mer modernt utseende.

Stommen i huset är helt rensad. Det kommer att bli nya vatten- och avloppsledningar, nya kök, badrum och snickerier.

Läs mer i torsdagens Corren.