Till hälften dold bakom en syrenberså ligger Lilla Wahlbys gårdskyrka.

Cirka 9 gånger 3 meter stor och byggd av rivningsvirke från trakten.

Mannen bakom bygget heter Jan Hedlund, pensionerad lantbrukare och kreativ mångsysslare med stor kärlek till snickerier. På vintern leder han möbelkurser i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

Artikelbild
Biskopen inviger

Minikyrkan stod klar för två år sedan, men inte förrän nu har Jan och hans hustru Birgit valt att lyfta fram den för offentligheten. På torsdag kommer biskop Martin Lind och inviger Lilla Wahlby gårdskapell som blir det officiella namnet.

-- Jag fick idén när vi fick en 50 år gammal tramporgel från Smögen och inte visste var vi skulle förvara den, säger Jan Hedlund som till vardags har ett kyrkligt engagemang i Väderstad som kyrkvärd.

30 i bänkarna?

Kyrkan är verkligen en minivariant. Det finns tio rödbetsade kyrkbänkar och är besökarna inte alltför breda över ändalykten kan 30 personer tränga sig in. Bänkarna är byggda med förebild från närbelägna Kumla kyrka.

Jan har målat allt utom altartavlor och utsmyckningar. Det saknas elektricitet och isolering så användningsområdet är begränsat till sommarhalvåret.

Byggnaden är fylld av minnessaker från paret Hedlunds resor runt om i Europa. Ett krucifix från en kyrka på Nordirland och ikonen över altaret är från Tallinn.

En intarsiatavla

Det finns också en intarsiatavla tillverkad i ett estniskt fängelse och mycket annat. Altarmålningen är utförd av konstnären Ingela Ehn från Ödeshög.

I den rymliga och yppigt grönskande trädgården finns andra exempel på Jans flit och idérikedom. Han har byggt modeller av Appuna, Väderstad och Harstad kyrkor.

Den senare var en föregångare till Väderstad kyrka. Plus flera andra modeller av profana byggnader från Väderstad med omnejd. Jan sticker inte under stol med att han är en stor lokalpatriot.

-- Det är spännande att vara gift med Jan och man vet aldrig vad som händer. Det är nära mellan tanke och handling, han är aldrig sen att realisera sina idéer, säger Birgit.

Inga fritidsproblem alltså?

-- Jag fuskar på alla områden, säger han med en axelryckning.

Vad ska kapellet användas till?

-- Vi kan upplåta det för vigslar och dop. Fast brudparet får inte vara alltför bredaxlade och sällskapet inte för stort, svarar Jan med ett skratt.