- Länsstyrelsen ser positivt på att kommunerna vill uppföra utsmyckningar som kännetecknar den egna bygden, säger länsrådet Magnus Holgersson.

Mjölby kommun vill sätta upp en stor potatis i rondellen vid riksväg 32.

Trafikverket menar att reklam och annan information inte ska tillåtas inom vägområdet, eftersom det kan störa bilförarna.

Mjölby kommun överklagade beslutet till länsstyrelsen, och där är uppfattningen en annan. Potatisen ska inte betraktas som reklam utan är en symbol för lantbruksbygden i Mjölby.

- Enligt vår bedömning har det inte heller framkommit något som tyder på att utsmyckningen skulle påverka trafiksäkerheten, säger länsrådet.

Nu går ärendet tillbaka till Trafikverket som ska utfärda tillståndet.