I måndags sattes nytt rekord med 50 havsörnar, men det slogs redan på tisdagen med 57 individer inräknade av folk från Tåkerns fältstation. Flera tiotals örnar hade då under helgerna anlänt till sjön.

– Det är det speciella väderläget som gjort att Tåkern blivit attraktiv för fåglarna. Det är helt enkelt god tillgång på mat, berättar Adam Bergner vid Tåkerns fältstation.

Några dagar med sträng kyla och därefter mildväder har gjort att den grunda fågelsjön frusit, gått upp och därefter delvis frusit igen. Omkring 1 500 knölsvanar har tvingats tränga ihop sig på ett litet område där det fortfarande är öppet vatten.

Artikelbild

| Inte ensam. 57 havsörnar räknades in i Tåkern i tisdags.

– Örnarna hittar både fisk och fågel. Bland alla svanarna finns det de som är sjuka eller gamla som blir lätta byten för örnar, menar Adam Bergner. Havsörnar tar en hel del änder och skrak, men en svan blir ju ett betydligt mer matigt skrovmål för en rovfågel.

På 40- och 50-talen var örnen nära att försvinna helt som häckande fågel i Sverige. I hela Götaland fanns år 1942 fyra bon, och i Svealand 27. Under dessa två decennier finns en enda känd observation av havsörn vid Tåkern.

– I dag kan man se havsörn året om vid sjön. Men de flesta som är där nu häckar på annat håll. Genom fåglarnas färgmärkning kan vi se att de kommer både från Finland och från Norge, berättar Adam Bergner.

Och just nu är alltså bästa tidpunkten att få se dem. Anders rekommenderar fågeltornet i Glänås intill Naturum.