Miljöpartiet de gröna har många konkreta visioner för Mjölby i sitt alldeles nyutkomna valmanifest. Klimatfrågan och miljöfrågorna ska tas på allvar, skriver partiet, Mjölby kommun ska avancera i miljöfrågorna.

Ungdomarna är framtiden, menar partiet, och de behöver en hållbar lärandemiljö. Miljöpartiet vill satsa på skolan, men också göra hela kommunen till ett mer inbjudande och inkluderande samhälle för alla, oavsett ålder, kön, ursprung, tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.

Över 70 punkter finns på programmet, somliga konkreta (som målet att skapa en ungdomsgård för unga vuxna 18-29 år) och andra mer abstrakta (som att äldreomsorgen ska präglas av lyhördhet för vad de äldre själva önskar).

Många punkter rör förstås miljöfrågor. Partiet vill hyra ut kommunens tjänstefordon till privatpersoner när de inte används och inventera alla kommunens tak för att se om de kan användas till solceller, dagvattenrening, odling eller temperatursänkande åtgärder. Maten i skolorna ska lika ofta vara vegetarisk som animalisk, och all mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara närproducerad.

– Mjölby kommun behöver visa att vi kan och vill ta de steg som krävs för att vi också ska ta ansvar för en levande landsbygd, levande natur och levande samhällen, säger Christoffer Sjögren som är första namn på kommunlistan.

– Vi ska tänka rätt från början, planera väl och ha en vision om en hållbar och levande kommun.